Binary Vietnam

Số tiền nạp tối thiểu và tối đa được nạp lên Sàn là bao nhiêu?

Nạp tiền tối thiểu thì chỉ có 10USD. Nạp tiền bằng Visa/Master Debit Việt Nam thì tối đa chỉ 200 triệu VND/ngày do quy định của ngân hàng quốc gia Việt Nam (muốn nạp thêm thì phải đợi sang ngày kế tiếp). Nạp bằng thẻ Visa/Master Credit thì nạp tối đa số tiền bạn được cấp hạn mức (bạn có thể làm việc với ngân hàng để có được hạn mức tối đa bảo lãnh bằng tiền hay tài sản của bạn). Số tiền nạp lên sàn tối đa lên đền 1triệu USD.

Leave a reply