Binary Vietnam

Tại sao hay “cháy” tài khoản giao dịch?

Do ngân sách của bạn quá nhỏ mà lợi nhuận mong cầu lại lớn. Thêm vào đó là bạn không kiểm soát được tâm lý khi giao dịch. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt và trade đúng mục tiêu theo kế hoạch đã vạch ra. Ngân sách lớn mà mục tiêu nhỏ thì rất dễ dàng đạt được mọi thứ.

Leave a reply