Binary Vietnam

Thế nào là một Sàn giao dịch binary option đủ tiêu chuẩn cấp phép?

Sàn giao dịch được cấp phép đủ tiêu chuẩn và được hoạt động hầu hết trên các quốc gia có đầy đủ giấy phép và chứng nhận hoạt động Châu Âu hay toàn cầu. Thông thường phần lớn Sàn giao dịch có uy tín có giấy phép tập chung tại Cyrup, được giám sát bởi Ủy ban chứng khoán và hoạt động toàn Châu Âu. Giấy phép công khai của các Sàn giao dịch tại đây.

Ví dụ về giấy phép của Sàn IQoption được ủy ban chứng khoán CySec cho phép hoạt động trong và ngoài EU và các vùng lãnh thổ khác:

Leave a reply