Binary Vietnam

Có nên nhận tiền thưởng Bonus từ Sàn không?

Nhà đầu tư mới không nên nhận tiền thưởng bonus vì bạn phải giao dịch lợi nhuận đủ số tiền gấp 20 lần, thậm chí 30 lần số tiền bạn được thưởng mới được rút về. Nhà đầu tư kinh nghiệm cũng nên cân nhắc tiền thưởng bonus. Đọc kỹ các quy định về bonus của Sàn binary option đó.

Leave a reply