Binary Vietnam

Binary options là gì?

Binary Options là một loại chứng khoán phái sinh, khi nhà đầu tư mua chúng thì không sở hữu chúng, cũng không cần quan tâm giá trị của chúng. Lợi nhuận được tạo ra khi nhà đầu tư đặt quyền lựa chọn hướng đúng của chúng lên (tương đương lệnh Call) hay xuống (lệnh Put) trong khoảng thời gian nhất định (30 giây cho đến vài giờ).

Leave a reply