Binary Vietnam

Kiếm tiền lợi nhuận “Trade to Win”

Phương pháp giao dịch “Trade to Win” là một phương pháp rất tốt để tạo ra lợi nhuận tối đa trong mỗi phiên trade.

Yêu cầu và thế mạnh của phương pháp này:

  1. Có mục tiêu hàng ngày rõ ràng bằng một con số cụ thể. Đọc bài “Kế hoạch kiếm tiền binary option”
  2. Có một ngân sách tốt, ngân sách càng lớn càng có lợi thế hoàn thành mục tiêu đó.
  3. Chọn cặp tài sản có tính thanh khoản tốt nhất (EUR/USD)
  4. Lấy lại toàn bộ số tiền đầu tư đã bị lỗ bởi những lệnh trước đó bằng một lệnh thắng lợi nhuận lớn bao trùm toàn bộ giá trị lệnh lỗ trước.
  5. Chú ý giá trị tính thanh khoản khi vào lệnh lớn của cặp tài sản đó.
  6. Chọn thời điểm giao dịch tốt nhất và thời gian giao dịch hợp lý. Đọc bài “3 bước kiếm tiền ngay”
  7. Giao dịch theo hướng giá chủ đạo trend chính của thị trường đối với cặp tài sản đó.
  8. Tính toán sẵn giá trị cần vào lệnh mức tiếp theo lũy tiến theo dạng chuỗi. Công thức theo hệ số như sau 1 – 3 – 8 – 18 – 40 – 100 – 300 … Công thức này chỉ áp dụng cho lệnh chưa tạo lợi nhuận.


Ví dụ cụ thể:

Nhà đầu tư đang giao dịch với vốn ngân sách 10.000USD  và mức lợi nhuận mục tiêu hàng ngày là 10% ngân sách tương đương với số tiền lợi nhuận 1000USD/ngày. Thời điểm giao dịch hiện tại là 20h30’00 (giờ Việt Nam thứ 2-6 hàng tuần), nhà đầu tư chọn cặp tài sản giao dịch là EUR/USD với tỷ lệ lợi nhuận hiện tại là 80% (nghĩa là đầu tư 1USD bạn có 1.8USD cả vốn lẫn lời nếu bạn thắng). Giả sử hướng giá chủ đạo trend chính của cặp tài sản này đi lên (tương đương lệnh Call). Để biết hướng giá chủ đạo là đâu, bạn cần mở 2 cửa sổ như bài viết: 3 bước kiếm tiền ngay.

Bạn mở 2 cửa sổ cùng cặp tài sản trong cùng 1 màn hình như bài viết này.

Cửa sổ thứ nhất: Thấy có tín hiệu vào lệnh (điểm vào lệnh trước 20h30’30), bạn đặt lệnh đầu tiên kết thúc ở 20h31’00 CALL 100USD. Nếu thắng bạn có 180USD.

Nếu lỗ, tại cửa sổ thứ 2, bạn tiếp tục đặt  CALL 300USD (trong khoảng thời gian từ 20h31’00 đến 20h31’30) và kết thúc lệnh đó ở 20h32’00. Nếu bạn thắng lệnh này bạn sẽ được (300+300*80%) là 540USD. Số tiền 540USD này bao gồm 100USD (lệnh lỗ trước) + 300USD (vốn của lệnh này) + 140USD tiền lợi nhuận thuần (net profit) của cả 2 lệnh trên.

Giả sử vì một lý do nào đó mà bạn lỗ lệnh 300USD trên. Bạn phải tiếp tục vào lệnh CALL 800USD ở phút thứ tiếp theo để có lợi nhuận 1440USD. Nó bao gồm cả vốn của 3 lệnh trước là (100+300+800) 1200USD và lợi nhuận là 240USD…. Khi bạn thắng lệnh cuối cùng này rồi, bạn hãy trở lại đặt lệnh như lệnh ban đầu với số tiền là CALL 100USD.

Vì vậy, bạn tính toán sao cho chuỗi “trade to win” của bạn có hệ số là  1-3-8-18-40-100-300… Chuỗi này chỉ áp dụng khi và chỉ khi có lệnh lỗ. Còn bình thường bạn thắng bạn cứ vào lệnh giống nhau như lệnh đầu tiên và vẫn theo hướng giá trend chính chủ đạo nhé.

Bạn cũng tính toán thấy rằng cần đạt mục tiêu 1000USD/ngày thì bạn cần phải thắng ít nhất là khoảng 13 lệnh 100USD (tỷ lệ 80%). Điều này tương đối dễ dàng đối với nhà đầu tư mới. Chú ý có thể cặp tài sản đổi chiều hướng chủ đạo chính từ CALL sang PUT. Bạn phải tập trung quan sát liên tục trước khi vào lệnh nhé.

Bạn cũng nhớ nguyên tắc giao dịch hoàn thành mục tiêu nên dừng lại đợi phiên tiếp theo hay ngày kế tiếp nhé, và mỗi phiên không giao dịch quá 30phút.

Mở tài khoản thử nghiệm demo 1000USD tại đây nhé. Và hãy chia sẻ cho mọi người phương pháp kiếm tiền binary option đầy lợi nhuận này.

Chúc bạn thành công!